Destek Uzmanı Bulundurma (Outsource)

Teknoloji son derece hızlı bir şekilde gelişmektedir. Firmaların bu hızlı gelişim sürecinde rekabet ortamları ve küreselleşme kavramları şirketlerin yönetimsel ve organizasyon süreçlerinde değişiklikler yapmalarına neden olmaktadır. Destek Bulundurma Outsource, işletmelerin uzman oldukları kendi işlerine odaklanarak bunun dışında kalan faaliyet alanlarında hizmet kalitesini arttırmak ve bunu yaparken de maliyetleri kontrol altına alabilmek için ilgili alanlarında uzmanlaşmış profesyonellere aktarılması diye tanımlayabileceğimiz bir yönetimsel stratejidir.

Bilgi teknolojileri başlığı altında yer alan günümüz teknoloji ve iletişim altyapısı hemen hemen her firmanın vazgeçilmez bir kolu durumundadır. Bu teknoloji (donanım ve yazılımsal ) sürekli olarak organik bir şekilde büyümekte, bu gelişmeleri sürekli takip edebilecek hem de bunları yorumlayıp mevcut sisteme entegre edebilecek bir yönetim gerekmektedir. Eğer güncellemeler firmalara doğru bir şekilde adapte edilir ise firmanın teknolojik riskleri azaltılabilir. Optimizasyon sağlanır ise bu optimizasyonun getirdiği avantajlar firmalar için maliyet olmaktan çıkmaktadır.

Bu sayede Bilgi teknolojileri firmalar için bir gereksiz zaman ve maliyet olmanın ötesinde firmalar için iş yapış şekillerinin değiştirildiği yeni iş fikirlerinin ortaya çıktığı bir departman olmaktadır.

Firmalar iş süreçlerini yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı bilgi teknolojikleri alt yapılarını düzenli yönetebilmek için güvenlik,yazılım ve donanım gibi alanlarda dışardan desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Destek Bulundurma Outsource alan müşterilerimize bilgi işlem (IT) departmanlarına firmamız tarafından personel atanmaktadır.  

Destek Bulundurma Outsource sayesinde firma tamamen kendi sektöründe uzmanlaştığı konular üzerine eğilebilmekte, iş verimliliğini üst seviyelere çıkarıyor.

Firmalarda personel bulundurmanın mali, idari ve hukuki riskleri bulunmaktadır.

Mali riskler olarak personelin çalıştırılmasına dayalı tüm masrafları ve mali yükümlülükleri bulunmaktadır. İdari riskler olarak personelin yönetimsel sorunları, zam, terfi ve rotasyon süreçlerinin yönetilmesi ve çalışan memnuniyeti bulunmakta ayrıca hukuki risk olarak da kıdem, ihbar tazminatları, izin hak edişleri, işe iade davası veya benzeri iş hukuku kaynaklı riskler bulunabilmektedir.

Destek Bulundurma Outsource ile tüm bu risklerden muaf olmakla beraber bu hizmeti gider olarak gösterebilirsiniz. Ayrıca fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatı ücretleri ödemez, performansından memnun kalmadığı personeli değiştirebilirsiniz. Dönemsel olarak da bu hizmet alabilirsiniz.