Yapısal Network Kablolama

Yapısal Network Kablolama belirli mesafede bulunan donanımsal ekipmanların birbirine bağlanmasını ve bu ekipmanların çalışması için gerekli enerji desteğini karşılamak için yapılan kablolama sistemidir.

Günümüz teknolojisinde kablo tercihinde Cat5 ve/veya Cat6 tercih edilmelidir.

Firmalarda networklerinde genelde yaşanılan problemlerin yavaşlığın, sistemin çalışmamasının veya bağlantı kopukluğunun temel sebebi aslında mühendislik formatlarına uygun yapılmayan yapısal network kablolama dan kaynaklanmasıdır. Söz konusu sistemlerin daha hızlı, problemsiz ve sağlıklı çalışabilmesi için Yapısal Network Kablolama çok önemlidir. Söz konusu kablolama projesi son derece iyi planlanmalı yıllarca kullanılabilecek şekilde planlanmalıdır. Elektrik alt yapısına dikkat edilmeli, bilgisayar donanımları için ayrı bir topraklama hattının ayrılması gerektiğinden emin olunmalı, toprak voltaj seviyelerinin de sistem içerisinde tolere edilebilir sınırlar içinde olduğuna dikkat edilmelidir.

Yapısal Network Kablolama yapılır iken lokasyonun mimarı alt yapısına uygun olarak sıvanın altından, zemin altından veya kanalların içinden geçecek şekilde kullanıcının masasına ulaştırılacak olan bu data kabloları kesinlikle bir data prizinde son bulması gerekmekte direk olarak uçlarına RJ-45 jack takılarak sonlandırılmamalıdır. Aynı şekilde bu kabloları diğer uçları da sistem odası tarzında sonlandırılmalıdır.

Mimariye göre sıvaaltı, zeminaltı, kanaliçi, vb. şekilde kullanıcının masasına ulaştırılan data kabloları, mutlaka bir data prizinde sonlandırılmalıdır. Elastik olmayan bu kabloların uçlarına data plug (RJ-45 Connector) takılmamalıdır. Kabloların diğer uçlarının toplandığı merkez ki tercihen sistem odasında Patch Panel denen pasif cihazlarda sonlandırılmalıdır.