SAM (Yazılım Varlık Yönetimi)

Yazılım lisanları da tıpkı veriler, donanımlar yada cihazlar gibi bir varlık tır ve bu varlıklar da birer yatırımdır. Sahip olduğunuz bu yazılım lisansları da belirli bir kontrol ile yönetilmelidir. 

Temel amacımız, firmanız büyür iken yazılımsal maliyetlerinizi kontrol altına almak ve yazılım yatırımlarınızı optimize ederek fayda sağlamanızdır.

Yazılım lisansları da birer varlık ve yatırımdır ve buna göre yönetilmelidir. SAM, kurumunuz büyürken maliyetleri kontrol altına almanızı ve yatırımlarınızı optimize etmenizi sağlar.

Çalışması sayesinde ne tür yazılımlara sahip olduğunuzu, bu yazılımların nerede kullanıldığını, eksik veya fazla lisanslarını takip etmeniz kolaylaşacaktır.

Düzgün planlanan bir sam çalışması ise şirket içerisindeki maliyetlerinizi azaltabilir ve yazılım gereksinimlerinizi önceden planlayabilir bütçeleyebilirsiniz. Tüm bunlar sizlere diğer firmalar arasında bir rekabet avantajı da sağlamış olacaktır.